Treeninglaagrid Tallinnas

Treeninglaagrid toimuvad:

Laupäeval 14.02. kell 11.00 Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn)

Laupäeval 14.02 kell 16.00 sparring Wiru treening (Estonia pst 3, Tallinn)

Pühapäeval 15.02. kell 11.00 Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn)

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Poksilegend Mike Tysoni raamatu esitlus 17.02.2015 kl 13.00

Tyson_kutse

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Tallinn, 9.02.2015

Lp treener

Eesti Poksiliidul on hea meel kutsuda Teid osalema AIBA 1* sertifitseerimiskursusel 16.-20.2.2015 Tallinnas. Treenerite kursuse korraldab AIBA ja viib läbi Eesti Poksiliit. Koolitajad on Zufer Khusainov Venemaalt ja EPL peatreener Ervin Kade.

Koolitus toimub Radisson Park Inn Hotel Centralis, Narva mnt 7 C, Tallinn. Majutus, toitlustus, loengud ja eksam on organiseeritud samas hotellis. EPL ei korralda koolituse transporti, selle eest vastutab iga osaleja ise.

AIBA eksamitasu on 100 $ ja selle peab tasuma kohapeal.

Koolitusele on lubatud järgmised Eesti treenerid:

ARRO                       Kaupo

KARLSON                Rain

KARLSON                Ainar

GOLOVACH             Jevgeni

ZARETSNEV            Vjacheslav

NIKULIN                  Viktor

SINILILL                  Artur

NEVETSERJA          Zori

SALMIJANOV         Grigori

TEDREMA                Jaanus

OVSJANNIKOV      Jevgeni

STARIKOV               Albert

Teretulemast Tallinna!

Lugupidamisega,

Ervin Kade

EOK poksitreenerite kutsekomisjoni esimees / AIBA treenerite koolitaja / AIBA treenerite komisjoni liige

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Audentese Spordigümnaasiumi vastuvõtutingimused

Eesti Poksiliit kutsub noori poksijaid osalema Audentese Spordigümnaasiumi konkursil õppursportlaste kohtadele. Vastuvõtt toimub 9.-12. klassi. Gümnaasiumis on eestikeelne õpe. Palun esitada kõikide kandidaatide kohta spordialast CV’d koos tulemustega (vabas vormis) hiljemalt 21.02.2015 e-posti aadressile estboxing@gmail.com.

Vastuvõtuvestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 17.märtsil 2015 algusega kell 11.00:

 • Tallinnas Tondi 84 – 17.03.2015 kell 11:00
 • Otepääl Lipuväljak 14 – 17.03.2015 kell 11:00

VASTUVÕTUPÄEV 

Vastuvõtupäeval toob õpilaskandidaat kooli klassitunnistuse ja e-kooli hinnetelehe. Õpilaskandidaat täidab avalduse, läbib vestluse ja teeb inglise keele ja matemaatika testi taseme määramiseks.

Õpilaskandidaadiga vestlevad gümnaasiumi õpetaja ja treener. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi õppeedukus, tema sportlik eesmärk, senised sportlikud saavutused ja tutvustatakse vastuvõtu korda. Vestlusel peaks kaasas olema treeningpäevik ning viimase koormustesti tulemused.

Õpilaskandidaat peab õppeaasta lõpus saatma kooli lõpu- või klassitunnistuse koopia. (Lõpu)tunnistuse aastahinnete alusel arvutatakse välja tema keskmine hinne.

Õpilaskandidaadil ei tohi tunnistusel olla mitterahuldavaid hindeid.

Lõpliku otsuse õpilaskandidaadi sissesaamise osas Audentese Spordigümnaasiumisse langetab vastuvõtukomisjon, kus võetakse arvesse eelkõige kandidaadi sportlikke saavutusi ja õppeedukust.

Lepingute sõlmimine õpilaste ja õpilaste esindajatega Audenteses 25. ja 26.06.2015 kell 10.00 – 14.00 Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14

NB! Lepingu sõlmimisel on vajalik õpilase ja lapsevanema või ametliku esindaja kohalviibimine (vajalik isikut tõendav dokument). Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid: - 10. klassi astujal põhikooli lõputunnistus (kui pole varem saadetud);

– 9. või 11. klassi astujal väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust;

– õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

– õpilase tervisekaart eelmisest koolist;

– 2 dokumendifotot.

Vastuvõtutingimuste kohta loe: http://www.audentes.ee/spordigumnaasium/sisseastumine-2/vastuvotutingimused/

Sisseastumise ajakavaga tutvu: http://www.audentes.ee/spordigumnaasium/sisseastumine-2/sisseastumise-ajakava/

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Maksu- ja Tolliameti koolitused – tulumaksusoodustuse nimekiri

Head kolleegid / Уважаемые коллеги/

Edastan Maksu- ja Tolliameti info koolitustest seoses tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja arvamise muudatustega. Kooitused toimuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Narvas nii eesti kui vene keeles. 

/Налогово-таможенный департамент предлагает ряд бесплатных семинаров на тему изменений порядка зачисления объединений в списки для  получения налоговых льгот с подоходного налога. Семинары пройдут в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну и Нарве как на русском так и на эстонском языках./

Täpsem info ja registreerimine Maksu- ja Tolliameti kodulehel /За дополнительной информацией и для регистрации обращайтесь по адресу/: http://www.emta.ee/index.php?id=32784 

Muudatustega tulumaksuseaduses saab tutvuda ka / C изменениями, внесёнными в закон о подоходном налоге, можете ознакомиться, перейдя по следующему адресу/: http://www.emta.ee/index.php?id=1364

Lugupidamisega/ С уважением/,

Jelena Kalbina/EPL peasekretär

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Uued (muudetud) AIBA reeglid

AIBA Technical Rules – 01.02.2015

AOB Competition Rules – 01.02.2015

APB Competition Rules – 01.02.2015

WSB Competition Rules – 01.02.2015

AIBA Anti-Doping Rules – January 1, 2015

New Version of the AIBA Statutes

Lähiajal tõlgitakse AIBA tehnilised reeglid ja AOB võistlusreeglid eesti keelde.

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

AIBA 1* treenerite koolitus Tallinnas

Lugupeetud treenerid

Vene: С 16 по 20 февраля в Таллинне пройдёт обучение тренеров на получение категории AIBA 1* . Обучение будет проходить на русском языке. Регистрационная анкета ниже, просьба вернуть её не позднее 4 февраля, переслав по адресу estboxing@gmal.com). Плата за экзамен 100.- евро (оплачивается на месте). Размещение и питание 4×35 евро в отеле Park Inn Central – 140.- евро на человека. Местные тренеры платить не должны, если не желают воспользоваться услугами отеля.

Eesti: AIBA 1* treenerite koolitus toimub Tallinnas 16.-20.02.2015. Palun kõiki treenereid, kes soovivad kursusel osaleda ja AIBA 1* eksamit teha tagastada ankeet aadressil estboxing@gmail.com hiljemalt 04.02.2015, et saada AIBA’st vajalik kinnitus eksamile lubamise kohta.
AIBA 1* treenerite koolitus toimub Tallinnas, Radisson Park Inn Central hotellis. Koolitajad Zufer Husainov (Venemaa) ja Ervin Kade. Koolituse hind kujuneb järgmiselt:
Majutus ja toitlustus 4×35€ Radisson Park Inn Central hotell 140 €/osaleja. (Kui on oma majutus, siis ei pea maksma).
Eksamitasu 100 $, iga osaleja maksab kohapeal. Eksamile lubamiseks vajalik AIBA heakskiit.
Koolitusele on palju soovijaid ja 25 esimesena kinnituse saanud treenerit võetakse vastu. Kursus on vene keeles, Ervin Kade käest saab ka inglisekeelse materjali.
Tähelepanu! Ankeedi tagastastamise järel saadame kõik ankeedid AIBA’sse, kus tehakse otsus treeneri koolitusele lubamise kohta.
AIBA 1* nõuded (Требования, которым должен отвечать тренер, желающий получить категорию AIBA1*): 
 1. Vähemalt 4.aastane treeneri kogemus rahvuslikul tasandil või Baccalaureuse kraad sporditeadustes + 2.aastat praktikat. Kirjuta ankeedi kohas Club treeneri kogemus aastates.
 2. Sportlane peab olema jõudnud vähemalt maa meistrivõistluste medalini ükskõik millises vanuseklassis. Märgi aasta, kehakaal ja sportlase nimi kohas Resultaadid.
 3. Lisa ankeedile digitaalfoto.
 4. Ankeedid peavad olema digitaalselt täidetud. Informatsioon ankeedis peab olema täpne ning vastama tegelikkusele.
Tervitades,
Jelena Kalbina
Peasekretär
Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Jõustunud on uued Eesti dopinguvastased reeglid

12. jaanuaril toimunud Eesti Antidopingu (EAD) nõukogu koosolekul kinnitati uued Eesti dopinguvastased reeglid, EOK täitevkomiteesse lähevad reeglid kinnitamisele jaanuari lõpus.

Reeglite järgimine on spordiga tegelemisel samaväärne võistlusmääruste järgimisega, sest mõlemad määravad ära spordiga tegelemise eeldused ja tingimused. Sportlaste ja sportlaste abipersonali nõustumine reeglitega on võistlustest osavõtu eeltingimuseks.

Peamised muudatused:

 • 1).Selgemalt on reguleeritud sportlaste seotus dopingureeglitega. Reeglite reguleerimisalasse jäävad isikud peavad kiitma reeglid heaks ja kohustuma neid täitma ning tunnustavad EAD pädevust juba oma spordialal liikmelisuse, litsentsi või akrediteeringu saamisel.
 • 2).Suurendatud ja täpsustatud on ka spordialaliitude seotust dopingureeglitega. Nii peavad alaliidud võtma reeglid oma reeglitesse üle, arvestama nendega oma distsiplinaareeskirjades ning ka teavitama EAD-d kõigest dopingurikkumistega seonduvast.
 • 3).Reeglid võimaldavad määrata pikema võistluskeelu tahtlike rikkumiste puhuks, kuid on paindlikumad muude rikkumiste karistamisel.
 • 4).Suurendatud on võimalusi dopinguga seotud sportlaste abipersonali tegevuse uurimiseks, sh tõhustatud on dopinguvastaste asutuste koostööd ja omavahelist teavitamist.
 • 5).Sisse on viidud sportlaste ja abipersonali isiklikku rahalist vastutust dopingureeglite rikkumise eest. Nimelt võib EAD nõuda neilt sisse rikkumisega seoses kantud kulud (nt testimise kulud) ning maksimaalse võistluskeelu kohaldamise korral ka määrata leppetrahvi kuni 1000 eurot.
 • 6).Rangemaks on muudetud spordialaliitude vastutus nendega seotud sportlaste ja muude isikute eest: alaliidud peavad hüvitama EAD-le kõik dopingureeglite rikkumisega tekitatud kulud ning lisaks võib EAD teatud juhtudel nõuda, et EOK alustaks spordialaliidu suhtes distsiplinaarmenetlust.

Lugege reegleid lähemalt:

http://www.antidoping.ee/regulatsioonid/eesti-dopinguvastased-reeglid/

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Poksitreen​erite kutseeksam​i väljakuulu​tamine

Lugupeetud treenerid!

EOK poksitreenerite kutsekomisjon on kuulutanud välja poksitreenerite eksami, mis toimub reedel, 16.01.2015 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse ruumides aadressil Nunne tänav 18.


Eksamile on lubatud:

1. Ivan Shumjakov

2. Zori Nevetserja

3. Ainar Karlson

4. Aleksandr Rubjuk

5. Kaupo Arro

6. Andrei Malahhov

7. Artur Sinilill

8. Juri Salashov


Lugupidamisega,

EOK poksitreenerite kutsekomisjon

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Poksitreen​erite kutseeksam​i väljakuulu​tamine

Lugupeetud klubide juhid ja treenerid,
 
EOK poksitreenerite kutsekomisjon on kuulutanud välja poksitreenerite eksami, mis toimub 13.12.2014 Tallinnas (koht ja aeg on täpsustamisel).
 
Palume teavitada oma klubide treenereid, eriti neid kelle kutse on aegunud või aegumas (spordiregistri tabelis punase või kollasega märgitud). Treenerid, kes kordustaotlevad kutset peavad esitama taotlusvormi, uue cv, tõendi täiendkoolituse läbimise kohta viimase 4 aasta jooksul (60 tundi) ja maksekoopia eksamitasu kohta.
 
Kutse taotlemisel palume esitada EOK poksitreenerite kutsekomisjonile e-maili teel estboxing@gmail.com või posti teel aadressile Vabaduse väljak 7-603, 15199 Tallinn järgmised dokumendid või dokumentide koopiad hiljemalt 28.11.2014.

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus (manuses)

2) vormikohane CV (manuses)

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) koopia haridust tõendavast dokumendist

5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse väljaandmisega seotud kulude tasumise kohta (vt. hinnakiri allpool).

 
Kutsetunnistuse väljaandmise hinnad:
Abitreener 3 – 32 €
Nooremtreener 4 – 38 €
Treener 5 – 45 €
Vanemtreener 6 – 58 €
 
Kutsetunnistuse väljaandmise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale palume tasuda Eesti Poksiliidu arveldusarvele, IBAN: EE902200221002101003 (Swedbank).
Palume ülekanne juures kindlasti ära märkida eksami sooritatava treeneri nimi ja omandatava kvalifikatsiooni (uue süsteemi järgi III, IV, V, VI)!
 
EOK poksitreenerite kutsekomisjon
 
 
Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Rain Karlson võitles end Peterburis finaali

13.11.2014 Sankt Peterburg

Kuberneri karikaturniir poksis

Võiduga 2-1 Venemaa teise koondise poksija Dmitrij Fomini üle näitas Rain Karlson kõrget taset ning läheb finaalis kokku Venemaa meistri, MM-hõbeda Jevgeni Tishenkoga. Matsh  kujuneb WSB profiliigasse drafti kaudu valitud Karlsonile viimaseks enne proffide maailmaliiga algust.

Kuberneri karikaturniir on poksijatele tõeline kadalipp, nädalane jõuproov kus lisaks Venemaa koondisele osalevad veel 22 riigi koondised, sealhulgas tugevad poksiriigid Kuuba, Kasahstan, Iirimaa, Aserbaidzhaan. Teistele Eesti poksijatele lõppesid võistlused kaotusega avaringis.

Turniiri erinevate kaalukategooriate finaalidesse on Karlsoni kõrval jõudnud kaks türklast, ülejäänud võitlejad on kohalikud.

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Rain Karlson alustas Peterburi poksiturniiri raske võiduga

Eesti poksitipp Rain Karlson on Peterburi kõrgetasemelisel turniiril jõudnud poolfinaali.

Raskekaallane Karlson alustas turniiri teisest ringist ning suutis kohtunike 2:1 häältega olla üle kodupubliku ees võidelnud Jevgeni Kobzevist.

Poolfinaalis astub Karlson vastamisi samuti kohaliku poksija Dmitri Fominiga.

Turniiril tegi kaasa ka Eesti parim keskkaallane Kaupo Arro, kes pidi veerandfinaalis vastu võtma kaotuse.

Rain Karlson

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Jõhvi Box Open 25-26.10.2014

 

POOLFINAAL

ВЕС

КАТ

                           RED

КРАСНЫЙ УГОЛ

                             BLUE

СИНИЙ УГОЛ

1 42kg U-15 Viljami Niemela (FIN) Jegor Rozõtšenkov (RUS)         0-3
2 Aaaron Sinnilil(Sirge) Semjon Kamanin (PSK)             TKO-1
3 32kg Dmitri Protkunas(PSK Sergei Ivanov (Jarve Boxing)     3-0
4 44kg Juri Suvorov (Energia) Bazorov Sanpsar (Dinamo)       2-1
5 47kg Jani Laine (FIN) Tšernoglavski Valeri (Sofron)     3-0
6 52kg Daniil Kanaš (Loit/JSK) Otto Lähteenmäki (Dinamo)     3-0
7 Kristian Stjuff (Loit/JSK) Dazua Nazar (RUS)                      
8 54kg Artjom Ševtsov (PSK) Zavorotnõi Dmitri (PSK)             3-0
9 Kuzmin Aleksandr (RUS) Esa Lahtinen (FIN)                       3-0
10 60kg Maksim Ljubimov (Jarve Boxing) Aleksandr Davõdov (PSK)           3-0
11 63kg Makarov Ilja (Jarve Boxing) Maksim Bojarov (PSK)                 3-0
12 Saljuk Nikita (Sofron) Artur Aleksejev (Tapa)                 3-0
13 66kg Kaido Tammoja (Sofron) Širjajev Kirill (PSK)                         TKO
14 Šeršunov Aleksei (Paemurru SK) Osipov Denis (Loit/JSK)               3-0
15 N Diana Vinogradova (PSK) Alina Hmelevskaja(PSK)               TKO
16 50kg U-17 Fjodorov Nikita(LOIT/JSK) Nikita Averkov (Energia)             0-3
17 57kg Robert Galkin (TÜASK) Andrei Mišalagin (Mere)               0-3
18 63kg Vlad Romanjuk (Olimp MK) Vladimir Levin (Sirge)                     TKO
19 Roland Mark Karlson (TÜASK) Mark Nikolajev (Mere)                   3-0
20 66kg Ragnar Jorgan (Tapa) Suvorov Andrei (Paemurru SK)       3-0
21 70kg Alan Nikitin (Jarve Boxing) Raiki Kinsigo (TÜASK)                         3-0
22 75kg Vjatšeslav Frolov (PSK) Eduard Peresild (Sofron)                   0-3
23 Kristo Vabamägi (Tapa) Andres Viia (TÜASK)                           3-0
24 60kg U-19 Daniil Tedremaa (Sirge) Nikita Danilov (Paemurru SK)           3-0
25 69kg S Stephen Wani(FIN) Derbenjov Jevgeni (PSK)                   TKO
26 91kg Artur Bojarintsev (Jarve Boxing) Juri Mišin (KL)                                       3-0

 

FINAAL

ВЕС

КАТ

                           RED

КРАСНЫЙ УГОЛ

                             BLUE

СИНИЙ УГОЛ

U-15 Aaaron Sinnilil(Sirge) Viljami Niemela (FIN)
U-15 Esa Lahtinen (FIN) Aleksandr Davõdov (PSK)
1 47kg U-15 Jani Laine (FIN) Ivanov Ilja (PSK)                                 3-0
2 42kg U-15 Gökmen Görgin(FIN) Nagajev Bogdan (Paemurru SK)       TKO
3 60kg U-15 Hasan Al-Zeiadi (FIN) Maksim Ljubimov (Jarve Boxing)     TKO
4 54kg U-17 Muhhamed Hossein (FIN) Pavel Kamanin (PSK)                           3-0
5 69kg S Martin Spiridonov (Loit/JSK) Stephen Wani(FIN)                               TKO
6 54kg U-15 Artjom Ševtsov (PSK) Kuzmin Aleksandr (RUS)                     0-3
7 42kg U-15 Jegor Rozõtšenkov (RUS) Semjon Kamanin (PSK)                       0-3
8 52kg U-15 Daniil Kanaš (Loit/JSK) Dazua Nazar (RUS)                              0-3  
9 63kg U-15 Makarov Ilja (Jarve Boxing) Saljuk Nikita (Sofron)                           2-1
10 75kg U-17 Kristo Vabamägi (Tapa) Eduard Peresild (Sofron)                     TKO
11 66kg U-15 Kaido Tammoja (Sofron) Osipov Denis (Loit/JSK)                       0-3
12 32kg U-15 Dmitri Protkunas(PSK) Maksim Tsvetkov (Jarve Boxing)       2-1
13 36kg U-15 Mark Andrejev (PSK) Nikita Haritonov (Jarve Boxing)         TKO
14 44kg U-15 Juri Suvorov (Energia) Erik Stjuff (Loit/JSK)                                 3-0
15 +76kg U-15 Givi Kaadze (Dinamo) Daniil Sliminjov (KL)                               3-0
16 50kg U-17 Daniil Ivanov (Loit/JSK) Nikita Averkov (Energia)                     1-2
17 57kg U-17 Juri Laumets (Jarve Boxing) Andrei Mišalagin (Mere)                       0-3
18 63kg U-15 Vlad Romanjuk (Olimp MK) Roland Mark Karlson (TÜASK)             TKO
19 66kg U-17 Gleb Petrov (LOIT/JSK) Ragnar Jorgan (Tapa)                           TKO
20 66kg U-17 Nikolai Zubalevitš (OMK) Zenon Holevinski (LOIT/JSK)               0-3
21 70kg U-17 Alan Nikitin (Jarve Boxing) Aleksei Sadajev(PSK)                               3-0
22 80kg U-17 Daniil Klinovitš (Energia) Artjom Kirilov (OMK)                           1-2
23 +80 U-17 Vlad Hairov (Loit/JSK) Aleksandr Ait (Jarve Boxing)               0-3
24 56kg U-19 Igor Kabatov (KL) Vassili Bogatõrjov (Loit/JSK)                 1-2
60kg U-19 Artjom Tšulitški(Loit/JSK) (Meister)
25 60kg U-19 Semjon Karhanin(Jarve Boxing) Daniil Tedremaa (Sirge)                         3-0
26 69kg U-19 Ervin Larka(Evail Atletik) Merlis Marjapuu(TÜASK)                         TKO
75kg U-19 Alois Makarov (Jarve Boxing) Meister
91kg U-19 Pirogov Mihhail(Jarve Boxing) Meister
+91kg U-19 Arthur Taavet(TÜASK) Meister
52kg S Kirill Serikov(Jarve Boxing) Meister
81kg S Terebilov Artjom(Loit/JSK) Meister
27 91kg S Aleksei Dmitrijev (Jarve Boxing) Artur Bojarintsev (Jarve Boxing)         0-3

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Poksijad Kaupo Arrot ja Ainar Karlsoni saatis Tampere poksiringis täna edu

Tampere, 17.10.2014
Tammer turniir poksis

Keskkaalus võitis Arro Iisraeli meistri Artem Maslyi veenvalt kohtunikehäältega 3-0. Matsh võinuks lõppeda juba esimeses raundis, kui “Rapla Tinakinnas” paremsirgega vastase põrandale saatis. Gong päästis iisraellase halvimast. Homme kohtub Arro poolfinaalis kogenud ungarlase Balasz Bacskaiga, kel auhinnakapis ka Euroopa meistritiitel ette on näidata.

Ainar Karlson see eest võitis raskekaalus brasiillase Juan Nogueira kindlakäeliselt 3-0. MMil kümne parema hulka jõudnud brasiillane ei suutnud Karlsoni heast kaitses läbi murda, eestlane kostitas vastast omalt poolt täpsete vastulöökidega. Poolfinaalis on Karlsonil vastas raske stiiliga venelane Sadam Magomedov. Pidevalt ründava ning jõulise Venemaa poksija vastu peab Karlson kogu oma taktikalise kavaluse mängu panema.

Ainari noorem vend Rain poksib homme Ahmad Kadyrovi nimelisel poksiturniiril Tšetšeenias poolfinaalis samuti Venemaa poksija Andrey Stotskyga.

Pildil Ainar Karlson ja Kaupo Arro

Ainar ja Kaupo

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

International Tammer Tournament To Be Streamed Live Online This Week

SportTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This week the 35th international Tammer Tournament with over 70 boxers from 16 countries (Estonia, USA, Brazil, Thailand, Russia, Sweden, Hungary etc.)  will compete for the titles at the venue and on home screens all over the world.

Estonia will be represented by Ainar Karlson and Kaupo Arro.

The full list of participants can be found online at www.tammerturnaus.com/en

The HD quality streams are available at 5 or 7 euros per day at www.sporttv.fi/tammerturnaus. An event pass for all three days’ live streams costs 10 euros.

The streams are produced by The Finnish Boxing Association.

More information:
Tammer Tournament: Anna Laukkanen, bctvs@boxing-tvs.fi, +358 4400 381252
SportTV:  CEO Antti Eronen, antti.eronen@sporttv.fi, +358 50 353 6789

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Rain Karlson alustas Tšetšeenia​s võiduga türklase üle

Groznõi, Tšetšeenia 15.oktoober 2014

Raskekaalu poksija Rain Karlson võitis Ahmad Kadõrovi karikaturniiril avaringis türklase Seydar Keseri esimeses raundis tehnilise nokaudiga. Järgmises kohtumises asetub Karlsonile vastu Venemaa poksija.

-60 kg Juri Jaanissoo kaotas esimese kohtumise ning langes edasisest konkurentsist välja.

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Ainar Karlson poksis Dagestanis pronksmedali vääriliselt

Umakhanov Cup
Dagestan

Ainar Karlson poksis Dagestanis pronksmedali vääriliselt

-91 kg pidi Eesti poksija tunnistama poolfinaalis tasavägises heitluses lätlase Nikolajs Grishuninsi paremust kohtunike häältega 2-1. Grishunins võitis turniiri.

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Ainar Karlson alustas Dagestani turniiril revanshiga

Ainar Karlson10.09.2014
Umakhanov Cup
Mahhatškala, Dagestan

Ainar Karlson alustas Dagestani turniiril revanshiga

Eesti raskekaallane Ainar Karlson võitis turniiri veerandfinaalis brasiillase Juan Nogueira kohtunike häältega 3:0. Eelmise aasta maailmameistrivõistlustel purustas Nogueira Karlsonil kulmu, võites napilt 2:1.

Poolfinaalis asetub vastasnurka lätlane Nikolais Grišunins , kes võitis eelmisel aastal sama turniiri poolraskekaalus.

Maksim Vilde -69 kg ning Artur Zarva -75 kg, langesid turniirilt välja kaotusega esimeses voorus.

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti poksijad alustavad võistlushooaega tugevatasemelisel turniiril Mahhatshkalas

8.-14.septembril Dagestani pealinnas Mahhatshkalas toimuval poksiturniiril Umakhanov Cup, ristavad 12 riigi koondise nahkkindameestega kindad ka Eesti poksijad.

Kehakaalus -69 kg kohtub Maksim Vilde brasiillase Kustodio Robertoga. -75 kg Artur Zarva vastaseks on Venemaa poksija Magomedov. Raskekaallane (-91 kg) Ainar Karlson aga saab revansivõimaluse brasiillase Juan Nogueira vastu, kellele Ainar eelmise aasta maailmameistrivõistlustel kaotas.

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Poksiliidul vahetus president ja juhatus

Laupäeval, 6. septembril toimunud Eesti Poksiliidu üldkoosolekul valiti liidule uus president ja juhatus. Poksiliidu uueks presidendiks valiti Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Juhatusse valiti Artur Sinilill, Alar Nääme, Valdo Kulla, Valeri Konovalov, Vadim Nikiforov ja Andrei Kostenkov (kokku 7 liiget).

Kalle Klandorf tänas tagasi astunud senist presidenti Vello Kade’t pikaajalise töö ja oma kandidatuuri toetamise eest: „Ühelt poolt tähendab minu valituks osutumine suurt usaldust, teisalt aga toob kaasa suure vastutuse. Kuigi mul on kehakultuuri alane haridus ja pikaajaline juhtimiskogemus erinevates valdkondades, pean Eesti Poksiliidu presidendi ametit suureks väljakutseks. Liidu juhtimine on edukas ainult tugeva meeskonna koostöös ja seetõttu soovisin ma juhatuses näha nii professionaalseid poksiharrastajaid kui ka spordist huvitatud ettevõtlikke inimesi. See nägemus leidis ka klubide toetuse”.

„Ma austan eelmiste juhtide panust poksi, aga näen enda ees ka rida olulisi eesmärke, millega uus juhtkond peab kohe hakkama vaeva nägema. Nimelt ei ole poks, hoolimata kuulumisest olümpiaalade hulka, Eestis spordialana piisavalt nähtav. Poksil on olnud eelnevatel aegadel väga kaheldav maine, mida tuleb hakata jõuliselt parandama. Tuleb tõsta võistluspoksi kui spordiala populaarsust ja arusaadavust laiema ringi spordihuvilistele. Samuti peaks poks jõudma taas spordiajakirjanduse huviorbiiti”.

„Lahendada tuleb lisaks rida korralduslikke küsimusi, mis puudutavad liidu juhtimist. Suureks probleemiks võistluste korraldamise juures on näiteks liidu nõrk rahastamine. Kõik mainitu peaks viima spordiala populaarsuse tõusuni ning uue põlvkonna tublide sportlaste pealekasvuni, kes esindaksid tulevikus väärikalt Eestit rahvusvahelistel võistlustel”, lõpetas poksiliidu uus president.

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Kalle Klandorf valiti Eesti Poksiliidu presidendiks

6.9.2014 Tallinnas kogunenud Eesti Poksiliidu üldkoosolek valis Eesti Poksiliidu uueks presidendiks Kalle Klandorfi. Eesti Poksiliidu juhatuse liikmeteks valiti Artur Sinilill, Alar Nääme, Valdo Kulla, Valeri Konovalov, Vadim Nikiforov ja Andrei Kostenkov.

Endine president Vello Kade astus tagasi. Vastvalitud president Kalle Klandorf avaldas Vello Kadele pikaajalise töö eest tänu.

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

POKSITREENERITE 3-6 TASE KUTSEEKSAMI VÄLJAKUULUTAMINE

Eesti Olümpiakomitee poksitreenerite kutsekomisjon kuulutab välja poksitreeneri III, IV, V ja VI astme kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami.

Poksitreeneri III, IV, V ja VI taseme kutseeksam toimub kahes osas:

1. kirjalik teadmiste eksam ehk kirjalik test – reede 10.oktoobril. Kirjaliku teadmiste eksami edukalt sooritanud lubatakse praktiliste oskuste eksamile.
2. praktiliste oskuste eksam koosneb poksi elementide (löögid, kaitsed, liikumised) demonstreerimisest ning treeningu planeerimisest.

NB! Kirjaliku teadmiste eksami edukas sooritamine on eelduseks praktiliste oskuste eksami lubamisele. Järeleksamite tegemine ei ole ette nähtud. Ühes eksami osas läbikukkumise või kutseeksamile mitte ilmumise puhul on kandidaadil õigus taotleda kutseeksamile lubamist alles järgmisel poolaastal. Kutseomistamise tasu ei tagastata.

Kvalifikatsioonitaotlejate dokumendid tuleb esitada Eesti Poksiliidu meiliaadressil estboxing@gmail.com. Esitamise lõpptähtaeg on 19.09.2014.

Kutsekomisjoni teade kutseeksamile lubamise kohta teatakse kirjalikult hiljemalt 5.10.2014

Kutsekvalifikatsiooni taotlejalt nõutakse järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:
– vormikohane avaldus;
– isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba);
– haridust tõendava dokumendi koopia(d);
– täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d);
– vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente;
– tervisetõend perearsti poolt vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele §-st 13 (õpetajad ja kasvatajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokku puutuvad töötajad);
– kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia.

Kutseomistamistasu tasuda Eesti Poksiliidu kontole 221002101003 Hansapank, selgitusse kirjutada: Abitreener 3 (varasem I tase), Nooremtreener 4 (varasem II tase), Treener 5 (varasem III tase), Vanemtreener 6 (varasem IV tase); ees- ja perekonnanimi.

Kutsetunnistuse väljaandmise hinnad:

Abitreener 3 – 32 €

Nooremtreener 4 – 38 €

Treener 5 – 45 €

Vanemtreener 6 – 58 €

EOK Eesti Poksiliidu Treenerite Koolituskomisjon

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Treenerite koolitus ja treeninglaager Otepääl

30.7.-3.8. Toimub Otepää Marguse puhkekeskuses poksijate treeninglaager ja treenerite koolitus.

Osalustasu 125€ sisaldab majutuse ja toitlustuse laagri ajal. Osalustasud palume ülekandega maksta hiljemalt 26.7. EPL kontole, selgitusega: Osalustasu ja nimi kelle eest makstakse.

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Lahkus Peeter Saul

2. juulil 2014 lahkus meie seast Eesti estraadi legend maestro Peeter Saul, keda teati-tunti eelkõige dirigendina ja pianistina. Alustades muusikuna 15-16 aasta vanuselt, jõudis Peeter Saul oma nime ka spordilukku kirjutada. Oli ta ju nooruses tugev poksija, tulles mitmel korral Eesti meistriks ja saades arvukalt medaleid ka Tallinna ja Dünamo meistrivõistlustelt. Ta võitis 70-st poksimatšist tervelt 66. Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Kaupo Arro võitis Kaunases

Eesti parim keskkaalu poksija Kaupo Arro võitis kehakaalus kuni 81 kg rahvusvahelise Algirdas Socikase turniiri Kaunases.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Poksiliidu peatreeneri konkurss

Eesti Poksiliit kuulutab välja avaliku konkursi Eesti Poksiliidu peatreeneri ametikoha täitmiseks. Avaldus koos CV-ga esitada Eesti Poksiliidu Büroo aadressil: Väike-Sepa 11, 50112 Tartu hiljemalt 15. maiks 2014.a.

Peatreeneri tööülesanded on:

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Treenerite poksierialane koolitus

Treeneritele, kes võtavad osa eksamitest 2014 aastal, korraldab Eesti Poksiliit poksierialase koolituse. Koolituse maht ja toimumise aeg sõltub soovijate hulgast ja selgub 15-ndaks maiks k.a.

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Poksitreenerite eksam

POKSITREENERITE 3-6 TASE KUTSEEKSAMI VÄLJAKUULUTAMINE

Eesti Olümpiakomitee poksitreenerite komisjon kuulutab välja poksitreeneri III, IV, V ja VI astme kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Poksiliidu peatreeneri konkurss

Eesti Poksiliit kuulutab välja avaliku konkursi Eesti Poksiliidu peatreeneri ametikoha täitmiseks. Avaldus koos CV-ga esitada Eesti Poksiliidu Büroo aadressil: Väike-Sepa 11, 50112 Tartu hiljemalt 15. maiks 2014.a.

Nõuded peatreenerile:

 1. Keelte oskus – vene keel, inglise keel ja eesti keel.
 2. Kõrgem kehakultuurialane haridus.
 3. AIBA *** „three stars“ treeneri kvalifikatsioon.
 4. EOK poksitreenerite komisjoni poolt omistatud vanemtreeneri kvalifikatsioon.
Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Noorte maailmameistrivõistlused Sofias

Noorte maailmameistrivõistlustel Sofias osales -69 kg kaalukategoorias Sillamäe SK Silboxing poksija Ervin Larka.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Daniil Gaiduki tulemuse tühistamine Eesti MV

07. kuni 09. märtsil 2014 toimunud Eesti U15 MV-l oseles ebaseaduslikult Daniil Gaiduk. Ta ei ole Eesti Poksiliidu liige, vaid kuulub Eesti Kikpoksi Föderatsiooni, mistõttu tema tulemus tühistati.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Arro näitas maailmaklassi

Keskkaalu valitsev maailmameister Zhanilbek Alimkhanuli sai laupäeval Helsingi poksiringis teada, et Eestis on talle üks ohtlik konkurent.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

GeeBee finaalides kolm eestlast

Vennad Ainar ja Rain Karlsonid näitasid Helsingis kindlat kätt alistades poolfinaalis oma vastased Uus-Meremaalt ja Bulgaariast. Kolmandana jõudis finaali Juri Jaanissoo.

Veel alakaalulisena superraskekaalus võistlev Rain Karlson tõestas järjekordselt, et tal on poksiringis võistlemiseks antud loodusega eriline talent. Kuna igal riigil on kaalukategoorias vaid üks koht, tegi Rain vennale teed ning siirdus kõrgemale kaaluklassi. Sellest hoolimata suutis ta Bulgaaria meistrile üsna lihtsalt tuule alla teha. Finaalis on vastaseks tugev Venemaa esindaja Dmitri Mukhin.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

GeeBee turniir Helsingi Urheilutalos 11.-13.4.2014

Poksijad Kaupo Arro ja Juri Jaanissoo alustasid turniiri võidukalt.

Helsingis, Gunnar Bärlundi mälestuseks 33.korda peetav poksiturniir GeeBee tõi Helsingi Urheilutalosse kokku 12 riigi poksijad, nende seas ka maailma parimad poksijad. Reedel algasid eelringid, finaalid poksitakse pühapäeval.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Meistrivõistlused U40 ja U17 tulemused

Eesti Meistrivõistlused täiskasvanutele U40 ja noortele U17 toimusid Sillamäel, 28. kuni 30. märts 2014.

Võistlustulemused on kättesaadavad  Võistluskalender 2014 alt.

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Euroopa koolinoorte U15 meistrivõistlused

Euroopa koolinoorte U15 meistrivõistlused toimuvad 29. juunist kuni 06. juulini 2014 Ungaris, Keszthelys.

KIIRE! Eelregistreemine lõpeb 10-ndal aprillil. Palun kiiresti Eesti Poksiliitu saata poksijate passide koopiad.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Meistrivõistlused täiskasvanutele U40 ja noortele U17

Eesti Meistrivõistlused täiskasvanutele U40 ja noortele U17 toimuvad Sillamäel, 28. kuni 30. märts 2014.

Juhime tähelepanu, et stardimaksud tuleb tasuda 25-ndaks märtsiks 2014 Eesti Poksiliidu arvelduskontole 221002101003. Võistluspaigal makstes on stardimaks kahekordne. Kui stardimaks on maksmata, siis võistlema ei lubata. Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Olümpiakinnas 2014 tulemused

22.-23. märtsil 2014 toimus Sisekaitseakadeemia poksisaalis, Tallinnas, Kase 61 rahvusvaheline poksiturniir Olümpiakinnas.

Võistlustulemused on kättesaadavad  Võistluskalender 2014 alt.

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Olümpiakinnas 2014

Sisekaitse Akadeemias 22.märtsil alanud Olümpiakinnas jätkub 23.märtsil kell 12.00

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Poksiturniir Olümpiakinnas

22.-23. märtsil 2014 toimub Sisekaitseakadeemia poksisaalis, Tallinnas, Kase 61 rahvusvaheline poksiturniir Olümpiakinnas.

Poksiturniir Olümpiakinnas on kõikides vanusegruppides – U15, U17, U19, U40.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Meistrivõistluste U15 ja U17 ametlikud tulemused

07. kuni 09. märtsil 2014 toimusid Narvas Eesti meistrivõistlused vanuseklassidele U15 ja U19.

Võistlustulemused on kättesaadavad  Võistluskalender 2014 alt.

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Lahkus poksitreener Amin Šihmamedov

Eesti Poksiliit avaldab sügavat kaastunnet perekonnale ja lähedastele poksitreener Amin Šihmamedovi surma puhul.

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Treenerite üldainete tasemekoolitus

Tasemekoolituse ajakava, kohad ja muud andmed asuvad rubriigis Koolitused.

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Narvas selgusid noorte ja koolinoorte 2014 aasta poksimeistrid

Alla viieteist aastaste vanuseklassis võitsid Eesti meistritiitli:

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Stipendiumikonkurss

Eesti Poksiliit kuulutab välja Stipendiumikonkurssi Rio 2016 olümpiakandidaatidele.

Vastavalt Eesti Poksiliidu juhatuse otsusele 20.02.2014,  kuulutatakse välja konkurss Rio Olümpiamängudele valmistumiseks kolmele (3) mees ja/või nais poksijale.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Narvas algavad Eesti noorte meistrivõistlused

Narva Spordihoones toimuvad 7.-9.märts 2014-aasta Eesti noorte meistrivõistlused poksis.

Kahes vanuseklassis U19 noored ja U15 koolipoisid on registreerunud kokku 15 klubi sportlased 87 poksijaga. Noorte vanuseklassis on eelregistreerimise järgi 45 poksijat ja koolipoistes 42 poksijat.

Eelringid algavad 7.märtsil kell 16.00 Narva Spordihoones, Rakvere 24A.

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Rain Karlson valiti TUL turniiri parimaks poksijaks

25.-26.1.2014 Helsingis toimunud TUL turniiril tulid meistriteks Ainar Karlson raskekaalus ja Rain Karlson superraskekaalus. Esimest korda superraskekaalus võistelnud Rain Karlson valiti ka turniiri parimaks poksijaks.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Muudatused kalenderplaanis

1.-2.veebruaril 2014 planeeritud Tallinna meistrivõistlusi  ei toimu.

Eesti meistrivõistlused ja Poksiturniir Olümpiakinnas toimuvad planeeritust kuu aega hiljem 21.-23.märts Kalevi spordihoones.

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Uusaasta tervitus

Eesti Poksiliit soovib poksijatele, treeneritele, kohtunikele, poksiveteranidele, aktivistidele ja kõigile poksisõpradele Head Uut Aastat.

Vello Kade
Eesti Poksiliidu president

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Poksiliidu detsembrikuu teated

1. Spordiregistris on punase hüüumärgiga alljärgnevad klubid (tulude/kulude aruanne esitatud hilinemisega):
1) Sindi Kalju ,  2) Tartu Kombat,   3) Võru  Gorsagym
See on Eesti Poksiliidule  miinuseks, sest need punased hüüumärgid mõjuvad pahasti 2014. aasta Poksiliidu rahastamisele Kultuuriministeeriumi poolt.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Aasta sportlase valimine

Eesti Olümpiakomitee kuulutas välja 2013. aasta parima sportlase, võistkonna ja treeneri valimise. Oma valiku saate teha siit:

Aasta sportlase valimine

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Rain Karlson kaitses Tammer turniirivõitu edukalt

Raskekaallane Rain Karlson võitis teist aastat järjest tugevatasemelise Tammer turniiri Soomes. Finaalmatshis alistus soomlane Tomi Honka kohtunike häältega 2:1, poolfinaalis šotlane Stephen Lavelle 3:0 ja veerandfinaalis Ungari noorte Olümpia viies Joszef Szigmond tehnilise nokaudiga kolmandas raundis. Kaupo Arro ja Maksim Vilde kaotasid veerandfinaalis.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Treenerite tasemekoolitus – üldained

15.-17.nov., 29.nov.-1.dets.,13-14.dets. 2013 Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskond, Jakobi 5, venekeelne kursus Üldained III tase Tartu Ülikool Martin Mooses tel. 53463066; martin.mooses@ut.ee; registreeru, registreeru soodushinnaga
29.-30. nov – 1. dets.; 13.-15.dets. 2013 ja 18.-19.jaan. 2014 Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Tondi tn. 55, II korrus Üldained III tase Tallinna Ülikool Toomas Herde tel. 5054659; treener@tlu.ee; registreeru, registreeru soodushinnaga
Rubriigid: Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Poksitreenerite eksami väljakuulutamine

Poksitreenerite I-IV taseme kutseeksami väljakuulutamine

Eesti Olümpiakomitee poksitreenerite komisjon kuulutab välja poksitreeneri I, II, III ja IV astme kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami.
Jätka lugemist

Rubriigid: Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

AIBA treenereid koolitati Eesti treeneri juhtimisel

Almaty, Kasahstan. Järjekordsed sadakond treenerit läbisid AIBA 3*, kõirgeima kategooria atesteerimiskursuseid, mille üheks juhendajaks oli EPL peatreener Ervin Kade.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Poksi maailmameistrivõistlused Almatys

Poksi maailmameistrivõistlused 14.10.-26.10.2013 Almaty

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Pärnus valmistusid 3-tähe poksitreenerid

Pärnus Estonia Medical Spa ruumides toimunud AIBA 3* treenerite koolitus kogus rohkesti väliskülalisi. Esindatud olid Soome, Läti, Leedu, Venemaa, Aserbaidzaani ja Iisraeli erinevate koondiste treenerid ning muidugi ka Eesti treenerid. Venetreenerid osalesid eriti tugeva koosseisuga. Lisaks endisele peatreenerile Nikolai Hromovile, olid Pärnus ka noortekoondise peatreener Oleg Menshikov ning juunioride koondise peatreener Ivan Shidlovsky.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Poksigurud kogunevad Pärnusse

Eesti Poksiliidu treeninglaager ning AIBA 3* Olympic Solidarity treenerite seminar toimub 29.juulist 4.augustini Pärnus Estonia Mediacal Spas. Instruktoriteks on EPL peatreener Ervin Kade ja  Zofer Husainov Venemaalt. Seminaril osalevad seitsme riigi treenerid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Aserbaidzhaanist ja Iisraelist.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated, Treenerid, Treeningud | Kommentaarid välja lülitatud

AIBA*** “three stars” treenerite koolitus, eksam ja treeninglaager

Ajavahemikus 29. juuli kuni 04.august 2013 toimub Pärnus AIBA*** “three stars” poksitreenerite üleeuroopaline koolitus ja eksam. Koht on muutunud – esialgse plaani kohaselt pidi see toimuma Otepääl – nüüd on see koolitus Pärnus, SPA ESTONIAS, Pärna 12.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treenerid, Treeningud | Kommentaarid välja lülitatud

Treenerite koolituse AIBA 3* eksam

Euroopa meistrivõistluste ajal Minskis toimunud treenerite koolitusel sooritasid Tallinna Karl Lemani klubi treener Aleksandr Jegorov ja Narva Mere treener Mihhail Moskaljov edukalt AIBA 3* eksami ning võtsid vastu vastava sertifikaadi.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Minsk 2013

Esmaspäev 03.juuni

Ainar Karlsoni ja Simone Fiori matši võitis itaallane 3-0. Kohtunike hinnangul kaks esimest raundi itaallasele, viimane Karlsonile. Matš oli tasavägine, viimases raundis oli Karlson selgelt parem. Ka kaks esimest raundi olid tabamuste poolest Karlsonile. Uus hindamissüsteem tekitab veel segadust, tehnilise delegaadi sõnul hinnatakse esmalt puhtaid tabamusi, seejärel stiili ja kaitset, paraku kõigis kohtumistes päris nii ei ole.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

26.aprillil ja 27.aprillil toimus Tallinnas, Kalevi Spordihallis Eesti – Soome matškohtumine

Tulemused:

Eesti-Soome juunioride vanuseklass B 3-4
1. B-50 LEFANOV, Dmitri VIRTANEN, Kalle 2-1
2. B-52 Pavel ARHIPOV YAKHIEV, Khamzat 3-0
3. B-57 VIKTOROV, Donat ROMANJUK, Vlad 3-0
4. B-60 ABDILRASOON, Mohamed MOISEJEV, Vlad 3-0
5. B-66 DEGNI, Jean MAISTROVITS, Radomir 3-0
6. B-75 LATIFI, Armend BURLAKA, Lev 3-0
7. B 80+ GORBATSHOV, Vjatsheslav EGZON, Aivazi 2-1

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Rain Karlson võitis Helsingis BeeGee turniiri

“GOLDEN BOY” Rain Karlson võitis Helsinkis GeeBee turniiri. Finaalis alistus soomlane Tomi Honka punktidega 15-8, poolfinaalis jättis Rain pealtvaatajaks Eugenius Tutkuse Leedust punktidega 16-10.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

24.03.2013 Finaalide tulemused

Finaalide tulemused:

-49 kg Aljoša Bogatõrjov Jõhvi Loit – Aleksandr Bogatšov Narva PSK RET 3R (Võitja Bogatšov)
-52 kg Kirill Serikov Järve Boxing – Maksim Dzomardjan Narva Energia 9-14 (Võitja Dzomardjan)

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

16.03.2013 Poolfinaalide tulemused

Poolfinaalide tulemused:

-52kg: Gennadi Istomin – Maksim Dzomardjan PTS (5:15)
-56kg: Aleksei Regentov – Vlas Stepanov PTS (13:6)

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti MV Juuniorid, U – 19

Eesti MV Juuniorid, U – 19

Pühapäev, 10.märts.2013  kell 12.00

52kg 44/1.  Semjon Fortõgin – Karl-Leman              Pavel Arhipov – PSK

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Treeninglaager Sisekaitse Akadeemias

Tallinnas, Sisekaitse Akadeemia poksisaalis algas treeninglaager 28. Soome ja Eesti poksija osalusel. 8.-10.veebruarini toimuvas treeninglaagris osalevad tiitlivõistlusteks valmistuvad Eesti poksijad ning Tallinna klubide poksijad. Suure osalejate arvu tõttu on poksijad jagatud kahte treeninggruppi.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treeningud | Kommentaarid välja lülitatud

Peatreener Ervin Kade kvalifitseerus koolitajaks

Lähiajal hakkab AIBA koolitama treenereid kolmes erinevas poksiprogrammis AOB, WSB ja APB. AIBA treenerite koolitajate Workshopil Itaalias Assisis kvalifitseerus koolitajaks ka Eesti poksikoondise peatreener Ervin Kade.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Peatreener Ervin Kade osaleb treenerite Workshopil

Peatreener Ervin Kade osaleb AIBA kutsel treenerite Workshopil, milles osalejad hakkavad koolitama treenereid AIBA kolme erineva poksisüsteemi all – AOB ehk AIBA Open Boxing, APB ehk AIBA Professional Boxing, WSB ehk World Series of Boxing.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Arro võitis Knockoutsi poksija

Londonis profipoksi maailmaliigas WSB kohtusid Eesti aja järgi neljapäeva hilisõhtul (17.01.2013) British Lionheartsi ja USA Knockoutsi tiimid. Eestlasest nahkindamees Arro esindab Lionheartsi ja tema vastaseks oli vasakukäeline Jeffrey Camp, kel pikkust 170 cm ehk meie poksijast 4 cm lühem.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Ainar Karlson võitis rootsi poksijat Babacar Kamarat

8. detsembril Almatõs WSB liigas saavutas Ainar Karlson võidu rootsi poksija Babacar Kamara üle.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Poksiliidu teated september 2012

Uus õppeaasta koolides on alanud. Treeneritel on nüüd kibekiired päevad – uute õpilaste komplekteerimine treeningrühmadesse. Samas on tänavune sügis rikas poksivõistluste poolest nii Eestis kui ka väljaspool.

Kõigil poksikohtunikel, kes kandideerivad AIBA* kategooriale, on võimalus tegutseda kohtunikena kõigil kalenderplaani võistlustel. Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Poksiliidu treeninglaager Pärnus

Eesti Poksiliidu treeninglaagris Pärnus osales lisaks Eesti esinumbritele ka klubide poksijaid ning Soome vabavõitlejad.

Jätka lugemist

Rubriigid: Treeningud | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti – Taani maavõistlus

Maavõistluste vallas astus Eesti poksikoondis uue sammu, kohtudes 26-ndal mail Århusi ligidal Rendersis Taaniga.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Poksitreenerite I-IV taseme kutseeksami väljakuulutamine

Eesti Olümpiakomitee poksitreenerite komisjon kuulutab välja poksitreeneri I, II, III ja IV astme kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Treenerite koolituskalender 2012

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated, Treenerid | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti 2012.a MV poksis U23 tulemused

Eesti meistrivõistlused poksis U23 toimusid 10.-12.02.2012 Maardu spordikeskus. Osales 14 klubi ja 37 poksijat.

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti 2012.a MV poksis U19 tulemused

 

Eesti meistrivõistlused poksis U19 toimusid 10.-12.02.2012 Maardu spordikeskus. Osales 13 klubi ja 50 poksijat.
Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

2012.aasta Eesti meistrivõistluste finaalide tulemused

Võitja nimi märgitud esimesena

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Poksiliidu teadaanne ( vabanduskiri Karl Aasa ees )

Eesti Poksiliidu juhatus vabandab poksija Karl Aasa ees ebatõeste andmete esitamise eest EUBC-le ja Venemaa Poksiföderatsioonile seoses poksivõistlustega 9. mail 2009. aastal Tallinnas.

Jätka lugemist

Rubriigid: Teated | Kommentaarid välja lülitatud

Tallinna meistrivõistluste finaalide ja kolme muusiku turniiri tulemused 29.1.2012

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud

Euroopa üliõpilaste meistrivõistlused Moskvas

Euroopa üliõpilaste meistrivõistlustel Moskvas saavutasid Eesti poksijad neli medalit.

Jätka lugemist

Rubriigid: Võistlused | Kommentaarid välja lülitatud