Treeninglaager ja poksitreenerite erialane koolitus

Tere

Käesolevaga anname Teile teada, et Eesti Poksiliit korraldab treeninglaagri ja treenerite erialase koolituse Tartus 7-11.08.2023.

Информируем Вас о том, что с 7 по 11.08.2023 Эстонская федерация бокса организует в Тарту учебно-тренировочный лагерь и профессиональную подготовку тренеров.

Tingimused ja maksumus:

Alaliidu liikmesklubide treenerite koos sportlastega majutus ja toitlustus toimub Tamme hostelis, aadressil Tartu Tamme pst 1. Majutus toimub 4. kohalistes tubades.

Размещение и питание тренеров со спортсменами из клубов-членов нашей федерации осуществляется в общежитии Tamme, по адресу Tartu Tamme pst 1. Размещение в комнатах по 4 человека.

Palun pange tähele, et laagrist osavõtvate alaliidu liikmesklubide poksijatele on maksumus 90 eurot (täismaksumus 180.-, kuid alaliit traditsiooniliselt tasub 50% – s.o. poole kuludest). Kohtade arv on piiratud.

Обратите внимание, что для боксеров из клубов-членов федерации, участвующих в лагере, стоимость составляет 90 евро (при полной стоимости 180.-, где федерация по традиции оплачивает 50% – т.е. половину стоимости). Количество мест ограничено. 

* Alaliit tasub ka 50% alaliidu liikmesklubi esindaja-treeneri majutus- ja toitlustuskuludest aga seda juhul, kui treener tuleb laagrisse koos oma sportlastega, kes laagris osalevad.

* Федерация также оплачивает 50% расходов на проживание и питание представителя-тренера клуба-члена федерации, однако только в том случае, если тренер приезжает на сбор со своими спортсменами, которые участвуют в сборах. 

Need treenerid, kes tulevad ainult koolitusele ja kelle sportlased ei osale laagris, peavad ise endale majutust leidma (soovitame: Hektor Design hostel – Hektor Design Hostel, Tartu – Updated 2023 Prices (booking.com) või Raadimõisa – Raadimõisa Hotell, Tartu – Updated 2023 Prices (booking.com)) ning otse hotellidega suhtlema broneerimise ja tasumise osas.

Те тренеры, которые участвуют исключительно в тренерском семинаре, должны найти жилье для себя самостоятельно (мы рекомендуем: Hektor Design hostel – Hektor Design Hostel, Tartu – Updated 2023 Prices (booking.com)) или Raadimõisa – Raadimõisa Hotell, Tartu – Updated 2023 Prices (booking.com)) и напрямую общаться с отелями по поводу бронирования и оплаты размещения.

Koolituse maksumused leiate allpool:

Erialase-koolituse-hinnakiri.pdf (eestipoksiliit.ee)

Erialase koolituse hinnakiri:

III tase (30 tundi)=64 €,

IV tase (50 tundi) = 128 €,

V tase (70 tundi) = 170 €.

Poksitreenerite erialase täiendkoolituse (60 tundi) tasu on 149 €

Koolituse tasu tuleb kanda alaliidu a/a-le: Eesti Poksiliit, A/a Swedbank EE902200221002101003.

Стоимость семинара необходимо перевести на счет федерации: Eesti Poksiliit, A/a Swedbank EE902200221002101003.

Arve soovi korral, palun saata meile arve saaja rekvisiidid, seejärel väljastab Eesti Poksiliit vastava arve.

Если вы хотите получить счет, пожалуйста, отправьте нам данные получателя счета, после чего Эстонская федерация бокса выставит соответствующий счет.

Laagrisse ja koolitusele registreerimise lõpptähtaeg on 30.07.2023.

Крайний срок регистрации на сбор и на обучение – 30.07.2023.

OLULINE TÄHELEPANEK / ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Kuna alaliit maksab Tamme hostelis nii majutuse, kui ka toitlustuse vastavalt tellitud kohtadele, on ka laagrist osavõtvatele klubidele kohustus registreeritud sportlaste eest maksmine laagri algusest kuni lõpuni.

Поскольку федерация оплачивает как проживание, так и питание в общежитии Tamme в соответствии с заказанными местами, то и клубы, участвующие в лагере, также обязаны оплачивать расходы зарегистрированных спортсменов и тренеров от начала и до конца лагеря (все дни).

Laagri ajal toimub treenerite ümarlaud, millest osavõtvad treenerid saavad endale erialased tunnid 12 а.ч. (täiendkoolitus).

Во время лагеря будет проведен тренерский круглый стол, в котором участвующим тренерам будут зачислены профессиональные часы обучения 12 а.ч. (täiendkoolitus).

Peatreeneri Artur Sinilille ettepanekul ootaks etteastet eelkõige kõrgema tasemega ja suuremate kogemustega treeneritelt.

По предложению главного тренера Артура Синилилль, выступления ожидались бы в первую очередь от тренеров с более высоким уровнем и бОльшим опытом.

Nendeks treeneriteks oleks G.Tolmatsov,J.Golovats,V. Nikulin,V.Panov,V. Mazjakin,V Zazogin. Palume nendel treeneritel kinnitada enda nõusolek või mittenõusolek otse peatreener Artur Sinilillele: box.sirge@gmail.com.

Этими тренерами могли бы быть Г. Толмачов, Е.Головач, В.Никулин, В.Панов, В. Мазякин, В.Зажогин. Просим этих тренеров подтвердить свое согласие или несогласие непосредственно самому Артуру Синилилль: box.sirge@gmail.com.

Treenerite ülesandeks oleks 20 min. jooksul näidata ja selgitada temapoolseid õpetamismeetodeid nii algajatele, kui ka edasijõudnutele ja hiljem valmis olla küsimustele vastamiseks.

Тренерам будет поручено 20 минут для показа и объяснения их методик обучения как для начинающих, так и для опытных спортсменов, а позже будьте готовы ответить на дополнительные вопросы.

REGISTREERIMINE

Registreerimine laagrisse: box.sirge@gmail.com (kuni 30.07.2023).

Registreerimine koolitusele: Registreerimine koolitusele (google.com)

Регистрация на сбор: box.sirge@gmail.com (до 30.07.2023).

Регистрация на семинар: Registreerimine koolitusele (google.com)

LISAINFO

Lisainfo laagri kohta: box.sirge@gmail.com, tel. 5648 0461

Lisainfo koolituse kohta: estboxing@gmail.com

Lugupidamisega

Eesti Poksiliit

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud.