Antidoping

 

Head spordialaliidud

Täname Teid koostöö eest dopinguvastases ennetustegvuses ning soovime külma pead ja arukaid otsuseid ümbritsevas keerulises olukorras vastu pidamiseks!

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE on oma eesmärkide saavutamiseks tegelenud koostöövõrgustiku loomisega, sh kaardistanud probleemid ja täpsustanud enamusega Teist ühistegevused nii dopingutestimise kui koolitustegevuse valdkonnas. Lisaks dopinguvastasele ennetustegevusele tegeleb EADSE spordivõistluste manipuleerimise ning väärkohtlemise ja ahistamise vastase ennetustegevusega, samuti spordivõistluste turvalisuse teemaga.

Meil on nüüd hea meel teatada, et on valminud EADSE uus koduleht – www.eadse.ee, kuhu oleme koondanud info ausa spordi valdkonnaga seotud uudiste, regulatsioonide, juhiste ja koolitusmaterjalide näol.

Oleme sportlastele, tugipersonalile ja spordialaliitudele kasutamiseks loonud kodulehel eraldi lehekülje, kus asub EADSE teemavaldkondade kokkuvõttev info, vt – https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/. Soovitame linkida nimetatud lehekülg Teie spordialaliidu kodulehele märksõnaga „AUS SPORT“.

Lehekülje “AUS SPORT” sisu uuendame omalt poolt operatiivselt, millega kindlustame kõige ajakohasema teabe ühtse kättesaadavuse kõigile spordiorganisatsioonidele (nt jõustub 1. jaanuarist 2021 uus WADA koodeks ja rahvusvahelised standardid jne).

Küsimused või ettepanekud teretulnud!

Lisainfo:

Marit Jukk, marit.jukk@antidoping.ee või 55581545.

Heade soovidega

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA

Kommenteerimine on suletud.