Täpsustused korralduses, COVID-tõendi kontrollirakenduse uuendus

Lugupeetud organisatsioonid, spordi- ja kultuurikorraldajad   

EL digitaalse COVID tõendi kontrollimise juhend_2021.november

Valitsus täpsustas eelmisel nädalal vastu võetud korraldust, tuues laste ja noorte huvihariduse valdkonnas selgemalt esile, et spordivõistlused loetakse osaks huviharidusest. See tähendab, et spordivõistlustel võistlejana osalemiseks kehtib kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) või praeguse õppeaasta jooksul 19-aastaseks saavatele õpilastele samasugune kord nagu trennis ja koolis käies. 

Lapsed ja noored saavad võistlustel osaleda COVID tõendit esitamata, sest nende nakkusohutust on seiratud koolide kaudu mitu korda nädalas korraldatud kiirtestimisega. Samal alusel tohib laps või noor osa võtta ka treeningutest ja muust huviharidusest ning koolitööst. 

Juhul, kui laps või noor soovib võistlusel osaleda pealtvaatajana, tuleb kõigil 12-aastastel ja vanematel esitada üritusele pääsemiseks COVID tõend. Erinevalt täiskasvanutest kehtib alaealiste puhul ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritust ja test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lubatud on ka apteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus. 

Korralduses täpsustatud võistluste hulka ei loeta rahvajookse ega teisi harrastusspordiga seotud üritusi, kus vaid väike osa sportlastest võistleb auhinnaliste kohtade nimel, näiteks Tallinna Maraton, Tartu Maastikumaraton jne. Nendel osalemiseks kehtib 12-aastastele ja vanematele tõendikohustus, nagu näiteks ka kultuuri- ja meelelahutusürituste puhul. 

Muuseumide ja näituseasutuste puhul loetakse õpilaste huvitegevuse erandi alla ainult regulaarselt koos käivaid ringid ja klubid, kus koos juhendajaga tegeletakse mingi huvialaga. Muuseumitunnid, ekskursioonid ja muud ühekordsed hariduslikud tegevused ei lähe selle erandi alla ning nende puhul peavad kõik järgima muuseumis ja näituseasutuses kehtivaid üldisi tõendi esitamise reegleid. 

Manuses leiate ka värske EL COVID-tõendi kontrollimise juhendi, milles täpsustatud testi tõendi kehtivust nii tekstis endas kui ka kontrollirakenduse kuva näidisel. 

Alates tänasest testi tõendit kontrollides kuvab rakendus lisaks teate, mis lähtub VV korralduse muudatusest: „Tõend sobib piiriületuseks, töötamiseks ja vanuses 12 – 17 a. (k.a.) riigisisestes kontrollitud tegevustes osalemiseks“. Täpsem info – www.kul.ee/covid-tervisetoend  

Lugupidamisega   

Hannus Luure  

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik  

526 1431  

hannus.luure@kul.ee  

Rubriigid: Teated. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud.