Poksitreenerite I-IV taseme kutseeksami väljakuulutamine

Eesti Olümpiakomitee poksitreenerite komisjon kuulutab välja poksitreeneri I, II, III ja IV astme kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami.

Poksitreeneri I, II, III, IV taseme kutseeksam toimub kahes osas:
1) kirjalik teadmiste eksam ehk kirjalik test – 29. november 2013. a, Tallinn. Kirjaliku teadmiste eksami edukalt sooritanud lubatakse praktiliste oskuste eksamile.
2) praktiliste oskuste eksam toimub samal päeval, treenerid, kes on sooritanud praktilise eksami koolituse raames sooritavad ainult kirjaliku teadmiste testi.

NB! Kirjaliku teadmiste eksami edukas sooritamine on eelduseks praktiliste oskuste eksami lubamisele. Järeleksamite tegemine ei ole ette nähtud. Ühes eksami osas läbikukkumise või kutseeksamile mitte ilmumise puhul on kandidaadil õigus taotleda kutseeksamile lubamist alles järgmisel poolaastal. Kutseomistamise tasu ei tagastata.

Kvalifikatsioonitaotlejate dokumendid tuleb esitada Eesti Poksiliidu büroosse aadressil Väike-Sepa 11 Tartu 50112.
Esitamise lõpptähtaeg on 08. 11. 2013. a.
Kutsekomisjoni teade kutseeksamile lubamise kohta teatakse kirjalikult hiljemalt  22.11.2013

Kutsekvalifikatsiooni taotlejalt nõutakse järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:
– vormikohane avaldus;
– isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba);
– haridust tõendava dokumendi koopia(d);
– täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d);
– vormikohane  tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente;
– tervisetõend perearsti poolt vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele §-st 13 (õpetajad ja kasvatajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokku puutuvad töötajad);
– kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia.

Kutseomistamistasu tasuda Eesti Poksiliidu kontole 221002101003 Swedbank, selgitusse kirjutada: Poksitreener I/II/III/IV tase; ees- ja perekonnanimi.

Kutsetunnistuse väljaandmise hinnad:  treener I – 32 €, treener II – 38 €, treener III – 45 €, treener IV-58 €, treener V – 64 €.
Erialase koolituse hinnakiri: I tase (30 tundi)=64 €, II tase (50 tundi) = 128 €, III tase (70 tundi) = 170 €.
Poksitreenerite erialase täiendkoolituse (60 tundi) tasu on 149 €.

Rubriigid: Teated, Treenerid. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud.