Audentese Spordigümnaasiumi vastuvõtutingimused

Eesti Poksiliit kutsub noori poksijaid osalema Audentese Spordigümnaasiumi konkursil õppursportlaste kohtadele. Vastuvõtt toimub 9.-12. klassi. Gümnaasiumis on eestikeelne õpe. Palun esitada kõikide kandidaatide kohta spordialast CV’d koos tulemustega (vabas vormis) hiljemalt 21.02.2015 e-posti aadressile estboxing@gmail.com.

Vastuvõtuvestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 17.märtsil 2015 algusega kell 11.00:

  • Tallinnas Tondi 84 – 17.03.2015 kell 11:00
  • Otepääl Lipuväljak 14 – 17.03.2015 kell 11:00

VASTUVÕTUPÄEV 

Vastuvõtupäeval toob õpilaskandidaat kooli klassitunnistuse ja e-kooli hinnetelehe. Õpilaskandidaat täidab avalduse, läbib vestluse ja teeb inglise keele ja matemaatika testi taseme määramiseks.

Õpilaskandidaadiga vestlevad gümnaasiumi õpetaja ja treener. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi õppeedukus, tema sportlik eesmärk, senised sportlikud saavutused ja tutvustatakse vastuvõtu korda. Vestlusel peaks kaasas olema treeningpäevik ning viimase koormustesti tulemused.

Õpilaskandidaat peab õppeaasta lõpus saatma kooli lõpu- või klassitunnistuse koopia. (Lõpu)tunnistuse aastahinnete alusel arvutatakse välja tema keskmine hinne.

Õpilaskandidaadil ei tohi tunnistusel olla mitterahuldavaid hindeid.

Lõpliku otsuse õpilaskandidaadi sissesaamise osas Audentese Spordigümnaasiumisse langetab vastuvõtukomisjon, kus võetakse arvesse eelkõige kandidaadi sportlikke saavutusi ja õppeedukust.

Lepingute sõlmimine õpilaste ja õpilaste esindajatega Audenteses 25. ja 26.06.2015 kell 10.00 – 14.00 Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14

NB! Lepingu sõlmimisel on vajalik õpilase ja lapsevanema või ametliku esindaja kohalviibimine (vajalik isikut tõendav dokument). Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid: – 10. klassi astujal põhikooli lõputunnistus (kui pole varem saadetud);

– 9. või 11. klassi astujal väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust;

– õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

– õpilase tervisekaart eelmisest koolist;

– 2 dokumendifotot.

Vastuvõtutingimuste kohta loe: http://www.audentes.ee/spordigumnaasium/sisseastumine-2/vastuvotutingimused/

Sisseastumise ajakavaga tutvu: http://www.audentes.ee/spordigumnaasium/sisseastumine-2/sisseastumise-ajakava/

Rubriigid: Teated. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud.